KONTAKTSIDE
Krisesenteret for Haugesund & omegn, Tlf: 52 72 98 84 hele døgnet
Forside     Om oss     Ideologi     Støttekontakter     Informasjonsvirksomhet
Informasjonsvirksomhet


Opplysningsarbeid er et viktig ledd i arbeidet med å få bukt med den private volden. Også overfor hjelpeapparatet er det viktig å gi informasjon om vår virksomhet. Krisesenteret har drevet informasjon om sin virksomhet til media, politikere, organisasjoner, lag og skoler.

Interesserte kan ta kontakt med senteret. Infomateriell sendes også til elever og lærere fra forskjellige videregående skoler og høgskoler, etter forespørsel.