KONTAKTSIDE
Krisesenteret for Haugesund & omegn, Tlf: 52 72 98 84 hele døgnet
Forside     Om oss     Ideologi     Støttekontakter     Informasjonsvirksomhet

Ideologi


Krisesenterets ideologi og plattform

Krisesenteret for Haugesund & omegn er en del av den landsdekkende krisesenterbevegelsen og står tilknyttet plattformen vedtatt i Tromsø på Landskonferansen i 1982:

”Vold mot og mishandling av kvinner er en del av kvinneundertrykkingen. Kvinneundertrykking er samfunnsbestemt.”

Vi ønsker derfor å angripe ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale.

Kvinner enes i kampen mot undertrykking av kvinner

Ved siden av det enkelte krisesenter/telefon, skal vi påvirke samfunnet til å endre sitt syn på vold mot kvinner, ved bl.a. å drive informasjonsarbeide, systematisk registrering av vold mot kvinner, følge opp saker utad i pressen, bearbeide holdninger og kreve full offentlig finansiering på krisesenterets premisser.

Arbeidet skal i prinsippet være lønnet.

Vi skal opprettholde og utvikle kontakten mellom krisetelefoner og krisesentra og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker.