KONTAKTSIDE
Krisesenteret for Haugesund & omegn, Tlf: 52 72 98 84 hele døgnet
Forside     Om oss     Ideologi     Støttekontakter     Informasjonsvirksomhet

Velkommen til
          Krisesenteret for Haugesund & omegn!


Hos oss

     • vil du aldri være til bry når du ringer.
     • kan du være anonym.
     • er det kvinner som vil lytte til dine problemer og prøve å være til hjelp.
     • har alle skrevet under taushetsløfte.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud til kvinner som er mishandlet fysisk eller psykisk. Dette omfatter også voldsoffer og voldtektsoffer.

Kvinnene trenger ingen henvisning for å komme til senteret, vi har ingen ventelister verken for opphold eller samtale. Vi har åpent hele døgnet, hver dag.

Oppholdet på Krisesenteret er på kvinnens premisser, kvinnen kan være anonym hvis hun ønsker det. Stort sett alle kvinnene som kommer til senteret ønsker kontakt med advokat og stadig flere ønsker å snakke med familievoldskoordinator hos politiet, selv om de ikke ønsker å anmelde vold.

Krisesenterets ansatte og vakter gjør ingen valg for kvinnene, men støtter kvinnen utifra de valg hun gjør. Alle kvinner som ønsker det, blir hjulpet videre i hjelpeapparatet.

Vi mener fortsatt at vår egenart er viktig. Kvinnene kan komme når de selv føler for det og de kan bo i trygghet mens de gjør vanskelige valg. Avstand til volden er det viktigste av alt, både for kvinnene og barna.